Illustratör, fotograf och grafisk formgivare
Illustrator, photographer and graphic designer


Jag arbetar med såväl svartvita- som färgillustrationer.
Ibland gör jag både illustrationer/foto och den grafiska formgivningen
till t ex en bok etc.
I work with black and white as well as in full colour illustrations.
Sometimes I do both the illustrations/the photos and the graphic design.
For example a book.


• Alla slags illustrationer förutom tekniska obegripligheter.
All kinds of illustrations except for technical wonders.
• Läromedel och pedagogiskt material för alla nivåer och åldrar.
Schoolbooks and pedagogical matriels for all levels and ages.
• Barnböcker. Childrens´ books.
• Reklamillustrationer. Commercial illustrations, adverts.

• Medlem i Föreningen Svenska Tecknare, FST.
Member of the Association of Swedish Illustrators, FST.
• Medlem av Illustratörcentrum.
Member of Illustratorcentrum, Stockholm.
• Examen vid HDK, Göteborgs universitet
Professional education: The University of Gothenburg (HDK).

My pictures
Back

    Sidan uppdaterad 9 feb 2007